HUDEN


Huden er kroppens største organ. Huden er den delen av kroppen som er mest tilgjengelig for omgivelsene og det er gjerne på huden man ser forandringer først, gjerne ved sykdom og ved påvirkninger av for eksempel sol, vind, kulde, inneklima og miljø.

Huden endrer seg hele livet. Både indre og ytre påvirkninger er medvirkende årsak til de forandringene vi kan se. Det er derfor viktig å bruke produkter tilpasset hudtype og eventuelle hudproblemer.


Hudens oppbygging

  • Epidermis (Overhuden) består av fem ulike epitelvev med ulike celler med hver sin funksjon.
    Overhuden er hudens ytterste grense mot omverdenen.
  • Nederst ligger basalcellelaget, også kalt vekstlaget, hvor celledelingen foregår.
  • Epidermis har ingen blodårer, men får næring via vevsvæsken.
    Det foregår en kontinuelig celledeling med en strøm av keratinocytter fra basalcellelaget mot hudens overflate. De nye cellene skyver de eldre cellene oppover. Hvis huden er intakt tar det ca 28 dager før cellene når overflaten. Ved Ictyosis "fiskehud" forlenges den, ved psoriasis forkortes den. Hudcellene faller av etter ca 10 dager og fungerer som en beskyttende funksjon på huden.
Huden - cutis-Dermis.JPG
Få mer iformasjon om de ulike hudtypene og hudtilstandene ved å gå inn på informasjonssidene
om hudtyper.